Hesaplamak için Verileri Giriniz

v
v
v
     Hesapla